Језик
UK flag

Управни одбор

Председништво управног одбора

Slika - Sasa
 • Председник Управног Одбора
 • Саша Савић, 1981.
 • Дипломирани инжењер УТСМ
 • e-mail: sasa.savic@banatskizaokret.rs
Slika - Rajko
 • Потпредседник Управног Одбора
 • Рајко Лазић, 1985.
 • Менаџер савременог бизниса
 • e-mail: rajko.lazic@banatskizaokret.rs
Slika - Jovica
 • Председник скупштине
 • Јовица Грбић, 1978.
 • Дипломирани инжењер производног менаџмента
 • Инжењер производног машинства
 • e-mail: jovica.grbic@banatskizaokret.rs

Чланови управног одбора

Slika - Bozo
Slika - Radovan
Slika - Igor
 • Члан Управног Одбора
 • Игор Пејин, 1986.
 • Дипломирани инжењер УТСЕИ
 • e-mail: igor.pejin@banatskizaokret.rs
Slika - Milena
 • Члан Управног Одбора
 • Милена Миловић, 1982.
 • Инжењер текстилне конфекције
 • e-mail: milena.milovic@banatskizaokret.rs
Slika - Sasa
Slika - Vladimir
 • Члан Управног Одбора
 • Владимир Рашовић, 1979.
 • Дипломирани инжењер телекомуникација
 • e-mail: vladimir.rasovic@banatskizaokret.rs

Надзорни одбор

Председнишво Надзорног одбора

Slika - Goran
 • Председник Надзорног Одбора
 • Горан Вашаш, 1978.
 • Инжењер индустријског менаџмента
 • e-mail: goran.vasas@banatskizaokret.rs

Чланови надзорног одбора

Slika - Lazar
 • Члан Надзорног Одбора
 • Лазар Русов, 1990.
 • Струковни инжењер менаџмента
 • e-mail: lazar.rusov@banatskizaokret.rs
Slika - Bane
 • Члан Надзорног Одбора
 • Бане Раду, 1990.
 • Пољопривредни техничар
 • e-mail: bane.radu@banatskizaokret.rs

Секретаријат

Slika - Sonja
 • Технички секретар
 • Соња Радин, 1975.
 • Менаџер савременог бизниса
 • e-mail: sonja.radin@banatskizaokret.rs